Den rette sammensætning af bestyrelsen

Få de rette bestyrelsesmedlemmer

Boardpower har opbygget Danmarks største netværk af bestyrelseskandidater. Kandidaterne er medlemmer af vores netvær og betaler for det. Dette sikrer commitment og et passende niveau. Samtidig har vi en detaljeret kortlægning af det enkelt medlem - vi spørger nærmest om alt (!) - og derved sikres at de rette kompetencer er afdækket. 

Langt de fleste bestyrelser er forkert sammensat!

Til ethvert stadie i virksomhedens udvikling hører en matchende bestyrelse - måske er I under opstart og har brug for en bestyrelse,der kan guide igennem investor-junglen - måske står I overfor et generationsskifte? Eller I står foran en større ekspansion og har ikke nok viden om det marked I bevæger jer ind på?

Uanset situationen så skal man jo have en matchende bestyrelse. 

Men desværre er det sjældent virkeligheden - de fleste danske bestyrelser er faktisk ikke sammensat, så de matcher situationen. Og her kommer vi ind i billedet!

Ring på tel. +45 41 41 42 42, hvis du vil vide mere


Eller send en mail på tm@boardpower.dk, så kontakter vi dig.

Også Advisory Boards

Udover rekruttering til bestyrelser kan vi også levere kandidater til Advisory Boards - som jo typisk fungerer mere på kort sigt og ad hoc og uden de juridiske forpligtelser, der følger med bestyrelsesposter.

Sådan gør vi

Første skridt til at få et nyt medlem af bestyrelsen er en afdækning af krav til vedkommende - kort sagt hvad skal vedkommende kunne? I denne analysedel bruger vi vores erfaringer med headhunting og rekruttering igennem mange år for at sikre, at det er tydeligt, hvilken forskel det nye bestyrelsesmedlem skal gøre for jer.

Andet skridt er, at se i vores database for at finde egnede kandidater. Vi finder mindst 3 kandidater, som matcher. 

Næste skridt er, at I som bestyrelse mødes med kandidaterne og beslutter jer for hvem I eventuelt vil indgå aftale med. Vi deltager gerne I disse møder.

Sidste skridt er, at indgå aftalen.


Virksomheden / organisationen betaler intet, hvis der ikke indgås aftale med en kandidat.